Čo je HRV biofeedback?

HRV biofeedback je počítačový systém určený na snímanie srdcovej variability a sprostredkovanie týchto údajov v užívateľsk príjemnej a zrozumiteľnej podobe tak, aby mohol človek vlastnou aktivitou dosiahnuť cielené zmeny vo fungovaní autonómneho nervového systému.

HRV je skratka pre variabilitu srdcovej frekvencie (heart rate variability), t.j. premenlivosť v činnosti srdca.

Zdravé srdce má vyššiu variabilitu srdcovej frekvencie a tým sa dokáže rýchlo prispôsobiť, odpovedať na vonkajšie a vnútorné podnety a nároky. Stres, vek, nevhodný životný štýl a rôzne duševné a telesné ochorenia znižujú variabilitu srdcovej frekvencie a tým aj výkonnosť.

 

Pravidelná srdcová činnosť s malou premenlivosťou intervalov medzi jednotlivými pulzmi je nielen klinickým príznakom  dysregulácie autonómneho nervového systému, ale aj zníženej výkonnosti kardiovaskulárneho systému a úrovne psychosomatického zdravia. Normálne sa pri nádychu  srdcová frekvencia zvyšuje, pri výdychu spomaľuje. Čím sú tieto oscilácie (variabilita) väčšie, tým pružnejší a prispôsobivejší je kardiovaskulárny systém.

Ochrana osobných údajov

Reklamačné podmienky

Obchodné podmienky