HRV biofeedback ako súčasť vzdelávania na školách

EmWave Pro/Desktop  - multimediálny edukačný software s využitím HRV biofeedbacku pomáha pri zlepšovaní psychickej klímy na školách a tiež pri zvládaní stresu spojeného s ADHD.

EmWave Pro/Desktop možno používať ako špeciálnu pedagogickú pomôcku pri práci s deťmi s rôznymi problémami, u ktorých úzkosť, nesústredenosť a poruchy pozornosti tvoria súčasť, alebo hlavnú časť problému. Pracovať s ním môže psychológ, pedagóg, špeciálny pedagóg.

EmWave Pro/Dekstop je v zahraničí označovaný aj ako interaktívny multimediálny edukačný software určený pre nácvik rovnováhy nervového systému.Na snímanie variability srdcovej frekvencie (z angličtiny heart rate variability) používa senzor, ktorý dáta prenáša do počítača a ten pomocou špeciálneho programu údaje vyhodnocuje a prenáša do užívateľsky zrozumiteľnej podoby.

HRV biofeedback patrí do kategórie jednoduchších biofeedback prístrojov - tie zložitejšie, tzv. neurofeedback prístroje snímajú priamo aktivitu jednotlivých mozgových oblastí a môžu ich používať len certifikovaní odborníci. Vzhľadom na jednoduchosť použitia sa však HRV biofeedback prístroje dostávajú aj do škôl a dávajú tak možnosť aj v školských podmienkach zaujímavou, pre deti príťažlivou formou zvýšiť ich školskú úspešnosť, zlepšiť schopnosť sebaregulácie a tiež zlepšiť atmosféru na škole.

Nácviky pre deti prebiehajú skupinovou formou. Skupinu vedie učiteľ zaškolený do techniky používania HRV biofeedbacku, na začiatku pod supervíziou, neskôr samostatne. Ideálnym priestorom pre tento druh výuky sú počítačové triedy. Veľkou výhodou je tiež fakt, že tento biofeedbackový systém zhodnocuje už existujúcu počítačovú miestnosť. Zároveň môže byť základným prvkom v rámci výučby takých tém ako je vzťah psychika-telo, emočná inteligencia, sebaregulácia, stres a tiež ako edukačná pomôcka pri práci s deťmi s poruchami pozornosti a učenia.

Ak ste rodič, učiteľ, psychológ a máte záujem informovať o tejto pomôcke svoju školu, prípadne by ste radi vyskúšali prácu s ním, stačí keď vyplníte Newsletter na pravej strane tejto stránky a budete informovaný o všetkých nových ponukách a školeniach. Odber môžete kedykoľvek jednoducho zrušiť.

Mutlimediálny edukačný software emWave sa s úspechom používa na mnohých školách v zahraničí:

+